Roma imparatoru Jül Sezar’ın asıl adı Gaius Yulius olup, “imparator” unvanı olan Kaysar veya Caesares adı dilimize Fransızcadan Sezar olarak geçmiştir. Zira Latince C harfi K olarak okunurken Fransızca S olarak okunur. Yulius adının ise Truvalı prens Aeaneas’ın oğlu Lulus’tan geldiği iddia edilir. Truva adı Tur-öyü adından dönüşüp Troia olmuştur.

Etrüsklerle Truvalılar aynı Tur halkının kolları olup, konuştukları dil Türkçe ile akraba Asya kökenli bitişken bir dildir. Yulius adının da Etrüskçe kökenli “Ulu-us” olması çok daha akla yakındır. Fakat batılı dilciler bu ilişkileri göz ardı ederler. Gaius adı ise yer tanrıçası “Gaia” adıyla ilişkili olup, yeryüzünü simgeleyen “Kaya” sözünden dönüşmüş olabilir. Kaysar unvanını ise Alman imparatorlarında “Kaiser” olarak buluyoruz. Kaiser sözünün Sezar adından türediği söylense de Polonya ve Rus prenslerinin unvanı olan “Knyaz” veya “Knez” adından türediği görüşündeyim. Knez adının ise Asya kökenli “Khan-ız” sözünden dönüşmüş olması mümkündür, zira Knez unvanının anlamı bilinmemektedir.

Sezar’a geri dönersek, Roma imparatoru olduktan sonra Sosigenes’e bir takvim yaptırdı. Bu takvime Sezarın adı verilerek Jülyen Takvimi dendi. Sosigenes bir yılın on iki ay olması için altı ay otuz gün ve altı ay otuz bir gün olarak düzenledi. Bu takvimde yılın ilk ayı Mart ayı ve son ayı Şubat ayı oluyordu. Fakat 6*30 + 6*31 = 366 olduğundan, bir yılın 365 gün olması için yılın son ayı olan Şubat’tan bir gün eksiltti ve böylece Şubat ayı yirmi dokuz gün oldu. Sosigenes imparator Sezar’a sunduğu takvimde yılın en sıcak ve güneşin en çok parladığı ay olan Temmuz ayına Julius adını verdi. Ayrıca Temmuz ayı otuz bir gün oluşu Sezarın büyüklüğünü de yansıtmaktaydı.

Sezar’ın ölümünden sonra Roma’nın yönetimine gelen Augustus’un adı Gaius Octavius Thurinus idi. Adındaki Gaiya = Kaya ve Thur = Tur ilişkileri onun da Etrüsk kökenli olduğunu gösteriyor. Genç Octavius amcası Jül Sezar tarafından evlat edinilmiş ve Sezar’ın öldürülmesinin ardından, Roma imparatoru olmuştur. Augustus adı ise bir sıfat olup anlamı “yüce, güçlü” demektir. Latince “Au” hecesi O olarak okunduğundan Augustus adının okunuşu “Okus” veya Oğus şeklindedir. Bu isimde Etrüsk halklarını oluşturan “Ok” kavmi karşımıza çıkmaktadır. Octavius imparator olduktan sonra Augustus unvanını almıştır.

Jülyen takviminde Mart birinci ay olduğundan altıncı aya Sextillis deniyordu. Latince “sex” altı demek olup, Sextillis “altıncı” demek oluyor. “-illis” takısı ile Türkçedeki “-lı” takısı aynı ilgili veya bağıntılı anlamını içeren yeşilli, serili, güvenli, belirli…vs sözlerinde buluyoruz. Takvimdeki altıncı ay olan Sextillis ayı, beşinci ay olan Julius ayından sonra geliyordu.

Roma’nın asilleri olan “Könsül” denen insan grubu Augustus’a da bir ayın verilmesine karar verdi. En doğal ay, Sezar adından türeyen Julius ayından sonra gelen Sextillis adını değiştirip Augustus yapmaktı, zira Octavius Sezar’dan sonra imparator olmuştu. Fakat bir sorun vardı. Jülyen Takviminde altıncı ay otuz çekiyordu. Temmuz otuz bir gün olup Ağustos otuz gün olursa Augustus Sezar’dan küçük görünecekti. Bu durum kabul edilemezdi. Çareyi gün sayısını arttırmakta buldular.

Yılın son ayı olan Şubat ayından bir gün çalıp, Ağustos ayına kattılar. Böylece Ağustos ayı otuz bir gün oldu ve Şubat ayı bir gün daha kısalıp yirmi sekiz güne indi. Günümüzde kullanılan Miladi takvim Papa 8’inci Gregory tarafından 4 Ekim 1582 yılında kabul edilmiştir. Yunanca “Aucto” sekiz demek olduğundan, Augustus ayının sekizinci ay olması için Miladi takvimde birinci ay olarak Ocak ayı seçildi. Yeni takvimde Ocak ayı otuz bir gün ve Şubat ayı yirmi sekiz gün olarak kaldı.