Özel işlemlerle yapılan asa veya değneklerin kullanım izlerine bakıldığında, ön Hint-Avrupa zamanlarına uzandığı görüyor. Asa materyali, manevi alem ile yer arasında; bir gücü dıştan içe, içten dışa kanalize etmenin yolunu açabilen bir anahtarın parçası olduğu düşünülürdü. Bunlar hemen hemen tüm ilkel kabilelerde ve şaman rahiplerinde; kutsal bir gücü aktarma ödevi yüklendirdiğine inanılarak; sahipleriyle eşleştikleri anda ise onlara ilham verdikleri gibi, onlardan da enerji ve bilgi aldığı söylenceler bulunur. Ağaçların bir bölümü asa yapımına daha uygun nitelikte olup, tıpkı insanların bir kısmının saf büyü yeteneğine sahip olması gibi de nitelendirilerek, meyve ağaçlarından yapılmış asaların daha hafif uçucu özel ve iyi düşünceleri besleyen hareketlere yön verdiğine mitoloji tarihi içerisinde rastlamak mümkün.

Sihirbazlardan rahiplere, dervişlerden tutun da velilere, Antik Mısır, Grek ve hatta Roma’da, Kelt’lerden Zerdüşt’lere, Seylan’dan Japonya’ya dek gizemcilikte kullanılmış önemli bir unsur olan asaların yapımı birçok yerde çoklu senelere dayanan asil ve saygın bir sanatla ele alınır. Özel ağaçları ayırt edebilmek yılların tecrübesinden geçse de bu engin sanat için, Abanoz, Akasya, Atkestanesi, Alıç, Armut, Ayva, Ceviz, Çam, Defne, Ihlamur, Gürgen, Çam, Kavak, Kayın, Kestane, Meşe, Köknar, Ladin, Mürver, Zeytin, İncir, Meşe ve daha birçok ağaç bu anlamda öne çıkmıştır. Farklı Grimoire’lerde değişik asa yapımlarına rastlamak mümkün ve cesaret aşılayan fındık ağacından, cıva gününde ve gündoğumunda kesilerek tılsımlanması, günün meleğinin defne ağacından yapılmış ilk harfinin materyale ilave edilmesi gibi çeşitli ritüellerin, törenlerin ve sihrin önemli unsurlarından biri büyülü bir asadır. Bu konuda, çeşitli ağaçları ve özelliklerini incelemek gerekir.

Akasya mükemmel notu alır. Meşe ise müthiş bir ruh taşıdığı söylenir. Kavak esnekliği sağlamakta ve badem; Abramelin’in Kutsal Büyü Kitabı’nda öne çıkmaktadır. Söğüt, düşünce yoğunlaştırıcıdır ve Süleyman’ın Küçük Anahtarı’na göre, fındık ağacından asalar çok özeldir. Kızılcık sopası ve Sedir ağacı değneği, Mars’ın ruhlarına seslenebilir. Ayva, Ceviz ve Gül, Süleyman’ın Küçük Anahtarı’nda sihirbazın asası için uygun gösterilmiştir. Söğüt, ayni Grimoire için, Ay’ın ruhları’nı çeken özellikler taşır.

Agrippa’ya göre; Badem ve Fıstık Jüpiter gezegeniyle ilişkiyi yükseltir. Zeytin, Jüpiter ve Ay ile ilişkili olan kutsal ağaçtır. A. Levi de Badem veya Elma’yı önerir. Druidler Elma dalından asaları daha sık kullanmışlardır. Çobanpüskülü ise Holly Druidler tarafından kutsal sayılır ve kehanet için uygundur. Franz Bardon’a göre, Kül ağacından yapılmış sihirli değnek, şifa vermekte kullanılmalıdır. İskandinav mitolojisinde yaratılmış ilk ağaç olan Kül Ağacı adeta düşünür ve duyar. İnsan ırkının ilk modeli olduğu varsayılır. Yine Bardon’a göre, dilek değneği için Fındık veya Söğüt kullanılır. Ash-Çiçekli Dişbudak mistik güçleri perilerden taşıdığına da inanıldığı için önem kazanır.