Mevsimsel duygulanım bozukluğu veya bir başka deyişle kış depresyonu, kişilerin özellikle kış olmak üzere veya yıldan yıla değişerek ilkbahar veya sonbahar aylarında depresif belirtiler gösterdiği bir durum olarak karşımıza çıkar. Bu rahatsızlığın çözümü için en sık uygulanan yöntem ise ışık terapisidir, ama son yapılan araştırmalar gösteriyor ki ışık terapisi kış depresyonu için en iyi çözüm olmaya da biliyor. Bu gelişme ile birlikte araştırmacılar bilişsel davranışçı terapinin daha etkili olduğunu belirtiyorlar.

Işık terapisi, tıpkı kan basıncı ilaçları gibi sadece yatıştırıcı etkiye sahip olup, tedavinin etkili olabilmesi için devamlı olarak almanız gerekiyor, ama yaklaşık beş ay boyunca günlük yarım saat ya da bir saat olmak üzere ışık terapisini almak çok zahmetli ve ağır olabiliyor. Buna göre edinilen bulgulardan yola çıkılacak olur isek, ışık terapisi kısa dönemde etkili olurken, bilişsel davranışçı terapi ise uzun dönemli bir etkiye sahip diyebiliriz.

Bilişsel davranışçı terapi alan insanlar böylece depresif bir ruh halinde iken, sosyal izolasyondan kaçınmayı ve ayrıca kış aylarının ve karanlık havanın getirdiği depresyon ile de mücadele etmeyi öğrendiler. Nitekim, ışık terapisine başlayan insanlar ilk başlarda tedaviden memnun kalsalar da, tedavinin sonlarına doğru yalnızca katılımcıların yüzde otuzluk bir kısmı tekrar bunu kullanacaklarını söylemişlerdir. Diğer yandan bilişsel davranışçı terapi bu kişilere, kış depresyonu ile baş etmeyi sağlayan becerileri öğretmiştir. Bu sayede, kısa sürede her iki tedavi etkili olsa da, bilişsel davranışçı terapinin en nihayetinde daha başarılı olduğunu söylemek mümkün, ama tedavi almayan insanlara göre bu iki yöntemin de çok başarılı olduğunu vurgulamak gerektiği de uzmanlar tarafından sıklık ile belirtiliyor.