Ana Sayfa Kültür

Kültür

İnsanı insan yapan özellikleri saymaya başladığımızda aklımıza en önce gelen başlıklardan biri de sahip olduğu olağanüstü iletişim becerisidir. İletişim becerisini en üst düzeye çıkaran dil yeteneği, insanın doğayla girdiği etkileşimde hayatta kalmanın ötesinde bir başarı elde ederek dünyaya hükmetmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri olmuştur. İnsan biyolojik olarak bir dili...
"Kültür" kavramı etimolojik olarak artmayı, çoğalmayı ifade etmektedir. Antropoloji açısından bakıldığında öncelikle maddi kültür dikkate alınmakta, kullanılan giysiler, yenilen yemekler o toplumun kültürünü karakterize eden özellikler olarak kabul edilmektedir. Edebiyat açısından, yazılı ve sözlü eserler, yani şiir, roman gibi eserlerin yanı sıra efsaneler, masallar bir toplumun kültürünü oluşturan unsurlar...

Aşk Olsun

İnsanlığı, düşünme ve problem çözme yeteneğini temsil eden bilim, yaratıcılığını ve özgün eserleri meydana getirme hünerini gösteren sanat, sosyal-kültürel düzenin işleyişini yönlendirip biçimlendiren politika ve doğanın bir parçası olduğunu unutturmayan içgüdü ve duygularının oluşturduğu dört kenarlı tabanı üzerinden yükselip tepe noktasında birleşen bir piramit gibi düşünecek olursak; aşkı bu...
Düşünceler değişir, görüşler, inançlar değişir, toplum değişir, kültür değişir, hangi konuda ne hissettiğimiz bile zaman içinde değişebilir ama duyguların kendisi değişmez. Hissettiğimiz şeyin mutluluk mu, üzüntü mü, öfke mi, korku mu, şaşkınlık mı, tiksinti mi, utanç mı, olduğunu kesin olarak biliriz. Duygu basit bir şeymiş gibi görünse de içinde...
İnsanlık, insanın kendisini doğanın aciz türü olmaktan çıkarıp zayıflıklarından kurtularak çevresinin, dünyanın ve hatta evrenin hâkimiyetine uzanma öyküsüne konulacak isim için aranan en iyi sözcük olabilir. Öte yandan, bir başarı öyküsü olarak sunulan bu hikâyenin satır aralarında kimsenin hatırlamak istemediği korku ve acılarla dolu dehşetengiz uygulamalar, çatışmalar, başarısızlıklar ve...
Yılbaşı, kutsal gün festivallerinin en eskisi ve şüphesiz ki en evrenselidir. Hikâyesi ise bir hayli enteresan ve takvim yılı gibi bir şeyin söz konusu olmadığı bir zamanda başlamıştır. Kaydedilmiş en eski yılbaşı festivali günümüzde kalıntıları Irak’ın Al-Hilah şehrinin yakınlarında bulunan Babil İmparatorluğu’nun başkenti Babil’de düzenlenmiştir. Yeni yıl Mart ayının...
Yerbilimciler, insanın dünyada büyük etkide bulunduğu yeni bir jeolojik çağa girildiğini tartışıyor. Antroposen veya insan çağı adı verilen bu çağın başlangıç verilerini içeren en uygun bölge aranıyor. Gezegenimiz çalkantılı bir tarihe sahip. Benzeri olaylardan biri ise iki yüz elli iki milyon yıl önce dünyanın volkanik aktivite ile sarsılması ve...

Utanç

Toplumda uygun görülmeyen eylemlere girişilmesi sonucunda, hatta bazen bu eylemlere girişilmeden, yalnızca arzu ya da hayal edilmesi durumunda bile ortaya çıkan bir duygudur utanç. İnsanın masumiyetinin bir parçasını daha kaybetmesinin hüznünü yaşaması, geride kalan masumiyet parçasına, aidiyet hissettiği kültürün normlarına sıkı sıkıya tutunma ve önünde küçük düştüğünü düşündüğü toplumla,...
Ait oldukları toplumdan bir şekilde koparılıp vahşi hayvanlar tarafından büyütülen çocuklara ilişkin mitler, masallar, edebi eserler onların heyecan dolu maceralarını, kahramanlıklarını ve olağanüstü başarılarını anlatır. Gılgamış destanındaki Enkidu, Yunan mitolojisindeki Atalanta, Roma’nın kuruluş hikayesindeki Remus ve Romülüs, Türklerin türeyiş efsanesi, İbn-i Tufeyl’in Hay’ı, Edgar Rice Burroughs’un Tarzan’ı, Rudyard Kipling’in...
1700-1800’lü yıllarda Amerikalı bilim insanları tarafından keşfedilen bu hastalık, daha çok Asya ve Orta Avrupa’da görülen bir tür kan zehirlenmesidir. Bilinen iki yüz civarında türü vardır. Mikroptan değil, hastalıklı genlerden meydana gelir. Belirtileri, kalıtsal hastalıklardan olan Porfiria hastalığında hastaların kan içmeye eğiliminin olmasının yanında güneşe karşı aşırı hassasiyetleri vardır....