Ana Sayfa Kültür

Kültür

Doğadaki canlılığın devamını sağlayan en temel eylem olmasına karşın insanlar âleminde gün ışığına çıkarılmaması gereken bir sırmış gibi karanlıklara saklanan ama bastırılıp derinlere gömüldükçe adeta azgın bir hayalete dönüşüp başımıza daha çok bela açan bir gerçekliktir cinsellik. Onu doğrudan dile getirmektense develere hendek atlatmayı yeğleriz. Mümkün olduğunca sakınır, çocukların...
Roma imparatoru Jül Sezar’ın asıl adı Gaius Yulius olup, “imparator” unvanı olan Kaysar veya Caesares adı dilimize Fransızcadan Sezar olarak geçmiştir. Zira Latince C harfi K olarak okunurken Fransızca S olarak okunur. Yulius adının ise Truvalı prens Aeaneas’ın oğlu Lulus’tan geldiği iddia edilir. Truva adı Tur-öyü adından dönüşüp Troia...
Gözümüzle göremediğimiz, elimizle tutamadığımız, hissedemediğimiz ama bir şekilde var olduğunu düşünüp hayatımızın akışını ona göre düzenlediğimiz bir kavramdır zaman. Onu genellikle birbirinin peşi sıra gelen anlardan oluşan ve bizi yaşamdaki sürekliliğin bir noktasından daha ilerideki bir noktasına taşıyan tek yönlü bir akış olarak kabul ederiz. Oysa ne olduğu, nasıl...
İnsanı anlamak, yaşam tarzının ve davranışlarının ortaya çıkmasında rol oynayan etkenleri bulmak isteyenler, doğanın, toplumun, toplumsal yaşamın işleyişinden doğan ve insanlığın meydana getirdiği maddi manevi her şey olarak tanımlanan kültürün ve bireyin bilişsel mekanizmalarının işin içine dâhil olduğu çok katmanlı bir keşif yolculuğuna hazırlanmalı. İnsanın ne olduğunu anlatan farklı...
İnsanı insan yapan özellikleri saymaya başladığımızda aklımıza en önce gelen başlıklardan biri de sahip olduğu olağanüstü iletişim becerisidir. İletişim becerisini en üst düzeye çıkaran dil yeteneği, insanın doğayla girdiği etkileşimde hayatta kalmanın ötesinde bir başarı elde ederek dünyaya hükmetmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri olmuştur. İnsan biyolojik olarak bir dili...
"Kültür" kavramı etimolojik olarak artmayı, çoğalmayı ifade etmektedir. Antropoloji açısından bakıldığında öncelikle maddi kültür dikkate alınmakta, kullanılan giysiler, yenilen yemekler o toplumun kültürünü karakterize eden özellikler olarak kabul edilmektedir. Edebiyat açısından, yazılı ve sözlü eserler, yani şiir, roman gibi eserlerin yanı sıra efsaneler, masallar bir toplumun kültürünü oluşturan unsurlar...

Aşk Olsun

İnsanlığı, düşünme ve problem çözme yeteneğini temsil eden bilim, yaratıcılığını ve özgün eserleri meydana getirme hünerini gösteren sanat, sosyal-kültürel düzenin işleyişini yönlendirip biçimlendiren politika ve doğanın bir parçası olduğunu unutturmayan içgüdü ve duygularının oluşturduğu dört kenarlı tabanı üzerinden yükselip tepe noktasında birleşen bir piramit gibi düşünecek olursak; aşkı bu...
Düşünceler değişir, görüşler, inançlar değişir, toplum değişir, kültür değişir, hangi konuda ne hissettiğimiz bile zaman içinde değişebilir ama duyguların kendisi değişmez. Hissettiğimiz şeyin mutluluk mu, üzüntü mü, öfke mi, korku mu, şaşkınlık mı, tiksinti mi, utanç mı, olduğunu kesin olarak biliriz. Duygu basit bir şeymiş gibi görünse de içinde...
İnsanlık, insanın kendisini doğanın aciz türü olmaktan çıkarıp zayıflıklarından kurtularak çevresinin, dünyanın ve hatta evrenin hâkimiyetine uzanma öyküsüne konulacak isim için aranan en iyi sözcük olabilir. Öte yandan, bir başarı öyküsü olarak sunulan bu hikâyenin satır aralarında kimsenin hatırlamak istemediği korku ve acılarla dolu dehşetengiz uygulamalar, çatışmalar, başarısızlıklar ve...
Yılbaşı, kutsal gün festivallerinin en eskisi ve şüphesiz ki en evrenselidir. Hikâyesi ise bir hayli enteresan ve takvim yılı gibi bir şeyin söz konusu olmadığı bir zamanda başlamıştır. Kaydedilmiş en eski yılbaşı festivali günümüzde kalıntıları Irak’ın Al-Hilah şehrinin yakınlarında bulunan Babil İmparatorluğu’nun başkenti Babil’de düzenlenmiştir. Yeni yıl Mart ayının...