Ana Sayfa Aktüel

Aktüel

İçinde toyluk, acemilik, deneyimsizlik, bilgisizlik, görgüsüzlük, okumamışlık gibi anlamları barındıran cehalet sözcüğü, kısaca gerçeğe yönelen bilginin sağladığı aydınlanmanın karşısındaki karanlıkta kalmak olarak da nitelendirilebilir. Ne var ki, cehalet bilgisizliğin ötesinde, çeşitli nedenlerle gerçek olmayan bilgiye tutunma, uzun vadede kendisine ve diğerlerine zarar verecek yanlış ve yanlı bilgilerin farklı çekim...
Emperyalizme direnmek için gerekli ekonomik, hukuksal, kültürel önlemleri alan, çağdaş medeniyetle seviyesini aşmaya çalışan ve Altı Ok ilkelerini savunan kimseye Kemalist denir. Kemalist biri kendini Atatürkçü olarak ifade edebilir. Yalnız Atatürkçü kavramı esnektir. Emperyalizme direnmeyi, bağımsızlığı esas alan, Altı Ok’u kabul etmekle beraber farklı yorumlayan kimse kendini Atatürkçü olarak...
Donald Trump yalancı, ahlaksız, cahil ve göründüğü kadarıyla oldukça aptal biri. Evet. Obama’nın parlak bir zekası ve etkileyici karizması vardı, hep doğru sözleri söyledi. Ayrıca azınlıklardan gelen biri olarak başkan seçilmesi iyiydi. Kabul ama Trump, Amerika Birleşik Devletlerinin Afgan halkına karşı on sekiz yıl sürdürdüğü anlamsız ve ahlaksız savaşı...
Türkiye, cemaat ve tarikatlar için adeta bir cennet. Çünkü aidiyet hissini hayatının her alanına entegre etmeyi seven birçok kimse, bir yere ya da bir kişiye bağlı olmaya ihtiyaç duymakta. Tabi olmaya ihtiyaç duyan ve yönlendirmelere açık olan insan tipolojisi neticesinde nice sorun veya sorun yaşansa da yeniden inanmaya çalışıyorlar....
Georges Gurdjieff, dünyaca meşhur olmuş bir bilge kişidir. Babası köy köy dolaşıp saz eşliğinde şiirler okuyan, masallar söyleyen ve Anadolu âşıklık geleneğini sürdüren bir halk ozanı idi. Babasının etkisiyle küçük yaşta kadim bilgelik ile ilgilenmiş olan Gurdjieff, 1913 yılında Moskova’da ilk bilgelik okulunu kurdu. 1917 Rus devriminin zor şartları onun grubuyla Rusya’dan ayrılmasına...
Devrimlerin temel özelliği öngörülemez olmalarıdır. Öngörülebilse zaten önlenirdi. Orduyu, polisi, istihbaratı, yargıyı, para kaynaklarını elinde tutan devlet, yıkıcı tehdidin nereden geleceğini bilse ona göre tedbir almaz mı? 1776 ABD’sine, 1789 Fransa’sına, 1917 Rusya’sına bakıyoruz. 1964 Zanzibar’ı, 1978 İran’ı, 1989 Doğu Almanya’sı, Çekoslovakya’sı, Romanya’sı, 2011 Tunus’u ile karşılaştırıyoruz. Hepsinde kurulu siyasi...
Türkiye Devleti kuruluş tarihi itibariye cumhuriyet rejimini benimseyerek demokrasi ile yönetilmeye başlamıştır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi ve liyakat sisteminin düzgün bir biçimde uygulanması ile savaş yaraları hızlı bir biçimde sarılmıştır. 1923-1950 yılları arasında ekonomik büyüme, kurulan sağlam temeller ve alınan doğru kararlar ile çok hızlı gerçekleşmiştir. 1946 yılı itibariyle çoklu parti...
Üç boyutlu bir uzay içinde yaşıyoruz. Einstein, özel ve genel görelilik kuramlarında üç boyutlu uzay ve tek boyutlu zamandan oluşmuş dört boyutlu bir yapı içinde yaşadığımızı ileri sürmüştür. Dört boyutlu yapı bizim güncel yaşam deneyimlerimizle algılayamadığımız, ancak matematik yardımıyla tanımlayabileceğimiz bir yapıdır. Sıfır boyutlu veya boyutsuz bir varlığı nokta...
Ayasofya’nın cami olması 2010’larda başlayan rota değişiminin doruk noktasıdır. Kubbenin kilit taşı diyelim. Kilit taşı konuncaya dek kubbe kendini taşıyamaz; iskele sökülünce yıkılır. Kilit taşı konduktan sonra mesele bitmiştir. Türkiye artık bir İslam cumhuriyetidir. İslam’ın yüceltilmesini ve fetih arzusunu, ulusal kimliğinin ana unsuru olarak deklare etmiştir. Eğitim politikasını, kültürel...
Bu aydan itibaren her ay, Türkiye gündeminin son bir aydaki fotoğrafını çeken, önemli olayları özetleyen ve analiz eden, yazılar kaleme alacağım. Geçtiğimiz bir ayda Cumhur İttifakı koalisyonunca yeni otoriter uygulamalara gidildi ya da gidileceğinin sinyalleri verildi. Öncelikli konulardan bir tanesi sosyal medyaydı. Geleneksel medyayı çok büyük oranda denetim altına...