Ana Sayfa Aktüel

Aktüel

Georges Gurdjieff, dünyaca meşhur olmuş bir bilge kişidir. Babası köy köy dolaşıp saz eşliğinde şiirler okuyan, masallar söyleyen ve Anadolu âşıklık geleneğini sürdüren bir halk ozanı idi. Babasının etkisiyle küçük yaşta kadim bilgelik ile ilgilenmiş olan Gurdjieff, 1913 yılında Moskova’da ilk bilgelik okulunu kurdu. 1917 Rus devriminin zor şartları onun grubuyla Rusya’dan ayrılmasına...
Devrimlerin temel özelliği öngörülemez olmalarıdır. Öngörülebilse zaten önlenirdi. Orduyu, polisi, istihbaratı, yargıyı, para kaynaklarını elinde tutan devlet, yıkıcı tehdidin nereden geleceğini bilse ona göre tedbir almaz mı? 1776 ABD’sine, 1789 Fransa’sına, 1917 Rusya’sına bakıyoruz. 1964 Zanzibar’ı, 1978 İran’ı, 1989 Doğu Almanya’sı, Çekoslovakya’sı, Romanya’sı, 2011 Tunus’u ile karşılaştırıyoruz. Hepsinde kurulu siyasi...
Türkiye Devleti kuruluş tarihi itibariye cumhuriyet rejimini benimseyerek demokrasi ile yönetilmeye başlamıştır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi ve liyakat sisteminin düzgün bir biçimde uygulanması ile savaş yaraları hızlı bir biçimde sarılmıştır. 1923-1950 yılları arasında ekonomik büyüme, kurulan sağlam temeller ve alınan doğru kararlar ile çok hızlı gerçekleşmiştir. 1946 yılı itibariyle çoklu parti...
Üç boyutlu bir uzay içinde yaşıyoruz. Einstein, özel ve genel görelilik kuramlarında üç boyutlu uzay ve tek boyutlu zamandan oluşmuş dört boyutlu bir yapı içinde yaşadığımızı ileri sürmüştür. Dört boyutlu yapı bizim güncel yaşam deneyimlerimizle algılayamadığımız, ancak matematik yardımıyla tanımlayabileceğimiz bir yapıdır. Sıfır boyutlu veya boyutsuz bir varlığı nokta...
Ayasofya’nın cami olması 2010’larda başlayan rota değişiminin doruk noktasıdır. Kubbenin kilit taşı diyelim. Kilit taşı konuncaya dek kubbe kendini taşıyamaz; iskele sökülünce yıkılır. Kilit taşı konduktan sonra mesele bitmiştir. Türkiye artık bir İslam cumhuriyetidir. İslam’ın yüceltilmesini ve fetih arzusunu, ulusal kimliğinin ana unsuru olarak deklare etmiştir. Eğitim politikasını, kültürel...
Bu aydan itibaren her ay, Türkiye gündeminin son bir aydaki fotoğrafını çeken, önemli olayları özetleyen ve analiz eden, yazılar kaleme alacağım. Geçtiğimiz bir ayda Cumhur İttifakı koalisyonunca yeni otoriter uygulamalara gidildi ya da gidileceğinin sinyalleri verildi. Öncelikli konulardan bir tanesi sosyal medyaydı. Geleneksel medyayı çok büyük oranda denetim altına...
Deva Partisi ile Gelecek Partisi Türkiye siyasetinin varlık sahasında kendine yer bulmak isteyen iki yeni oluşum olarak karşımıza çıktı. Her iki siyasi parti için de başta hükumet olmak üzere muhalefet tarafından da çeşitli eleştiriler gelmeye devam ediyor. Türkiye siyasetinde İyi Parti ile birlikte açılan tıkanık damarların, Deva Partisi ve...
Teknolojik gelişmelerin 21’inci yüzyıl ile birlikte hızlanması ve uzay çağı olarak adlandırdığımız bir çağa geçmemiz her yerde yeni arayışların başlamasına neden oldu. Her şeyi daha hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilerek zamandan tasarruf etmek yeni yüzyılda en önemli amaçtır. Çünkü en değerli şey para değil, zamandır. Sanayi devrimi ile birlikte başlayan...
Merkez Bankası son faiz indirimi ile birlikte politika faizini yüzde 8.75'ten yüzde 8.25 seviyesine çekmişti. Ancak Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketine baktığımızda, on iki ay sonra gerçekleşmesi beklenen enflasyon oranının yüzde 9.2 düzeyinde olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar bize net bir şekilde negatif reel faiz döneminde olduğumuzu gösteriyor. Negatif reel faiz...
Almanca Zeitgeist, kavramını Türkçeye 'Zamanın Tini' olarak çevirmenin doğru olduğu görüşündeyim. Zeitgeist sözü Almanca zaman demek olan 'zeit' ve tin demek olan 'geist' sözlerinden oluşturulmuştur. Her ne kadar bu söz Türkçeye 'zamanın ruhu' olarak çevrilmiş olsa da, doğru çeviri 'zamanın tini' olmalıdır. Zira ruh sözünün Almanca karşılığı ‘sele’ ve...