1920’li yıllardan itibaren Nazi Partisi propaganda mesajlarını ulaştıracağı özel kitle olarak Alman gençliğini hedeflediği biliniyor. Tüm bu mesajlar ise tahmin edileceği üzere partinin bir gençlik hareketi olduğunu vurguluyordu: Dinamik, dirençli, geleceğe bakan ve ümitli! Milyonlarca Alman gencini sınıflarda ve müfredat dışı etkinliklerle Nazizm’e kazandırmak için organize edilmişti. Ocak 1933’te Hitler Gençliği’nin sadece elli bin kadar üyesi varken, yıl sonunda bu rakam iki milyonu geçmişti. 1939’da zorunlu hale getirilmeden önce Hitler Gençliği’nin üye sayısı 1936’da beş buçuk milyon kadar olmuştu. Ardından da Alman yetkilileri gençlik örgütlerinin rekabet etmesini yasakladı veya ortadan kaldırdı.

Üçüncü Reich’ta eğitim öğrencilere Nasyonal Sosyalist dünya görüşünü aşılamaya hizmet ediyordu. Nazi akademisyenleri ve eğitmenleri Kuzey ırklarını ve Aryan ırkları yüceltiliyor, Yahudileri ve diğer sözde aşağı halkları kültür ve medeniyet oluşturamayan gayrimeşru ırklar olarak kötülüyor ve öyle görüyordu. 1933’ten sonra Nazi rejimi devlet okulu sisteminden Yahudi olan veya siyasi olarak güvenilmez saydığı öğretmenleri çıkardı. Fakat birçok eğitmen görevde kalarak ve Nasyonal Sosyalist Öğretmenler Birliği’ne katıldı. 1936’ya kadar tüm devlet okullarındaki öğretmenlerin yüzde 97’si, ki bu rakam o dönem yaklaşık olarak üç yüz bin kişi etmekteydi. Yani başka bir deyişle, Nazi Partisine katılan öğretmenlerin sayısı diğer mesleklerden insanlara göre bir hayli fazlaydı. Bu da yapılacak empoze çalışmalarının başarısını attıracaktı.

Sınıflarda ve Hitler Gençliği’nde eğitimin hedefi ırk bilincine ulaşmış, itaatkâr, fedakar, Führer ve ülkeleri için ölmeye hazır Almanlar yetiştirmekten başka bir şey değildi. Adolf Hitler’e bağlılık Hitler Gençliği eğitiminin en önemli özelliğiydi diyebiliriz. Üyelik başlangıcı için Alman gençler onun doğum gününü ulusal bir bayram olarak kutluyor, Alman gençleri geleceğin askerleri olarak Hitler’e sadakat yemini ediyor, ulusa ve liderine hizmet etmeye söz veriyorlardı. Bu süreç böylece devam etti.

Nazi fikirlerinin Alman gençliğine yayılmasında okullar önemli bir rol oynadığını yinelememeye gerek duymuyorum. Çünkü o dönem sansür memurları bazı kitapları okullardan kaldırırken, Alman eğitmenler öğrencilere Hitler sevgisini, devlet otoritesine itaati, militarizmi, ırkçılığı ve Yahudi karşıtlığını öğreten yeni kitaplar yazılmasını destekliyordu. Okulun ilk günlerinden itibaren Alman çocuklara Adolf Hitler kültü aşılanıyor; Hitler’in portresi sınıflarda standart bir demirbaş oluyordu. Kitaplarda sık sık Alman liderini ilk kez gören bir çocuğun heyecanı tasvir ediliyor; çocuklar için hazırlanan masa oyunları Alman gençliğine ırkçı ve siyasi propagandayı sunmanın başka bir yolu olarak kullanılıyordu. Oyuncaklar da çocuklara militarizmi aşılamada propaganda aracı olmuştu.

Hitler Gençliği ve Alman Kızlar Birliği, Alman gençliğinin inançlarını, düşüncelerini ve eylemlerini şekillendirmede Nazilerin kullandığı başlıca araçlardı. Gençlik liderleri, 1933’ten önce Almanya’nın ana özelliği olan sınıf ve din ayrımlarını aşan tek ulusal topluluk illüzyonunu yaratmak için sıkı şekilde kontrol edilen grup etkinliklerini, ritüel ve görsellik içeren toplu mitingler gibi aşamalı propaganda faaliyetlerini kullanıyordu.

1926’da kurulan Hitler Gençliği’nin esas amacı erkek çocukları Nazi Partisinin yarı askeri kuruluşu olan SA ya da bir diğer adı ile Fırtına Birlikleri oluşumuna girecek şekilde eğitmekti. Ancak 1933’ten sonra gençlik liderleri erkek çocukları Nazi ulusal topluluğuna almak ve onları silahlı kuvvetlerde ya da daha sonra SS’te asker olarak hizmet edecek şekilde hazırlamak istedi. 1936’da Nazi gençlik gruplarına üyelik on ile on yedi yaş arasındaki tüm erkek ve kız çocuklar için zorunlu hale geldi. Hitler Gençliği ve Alman Kızlar Birliği tarafından düzenlenen okul sonrası toplantılar ve hafta sonu kamp gezilerinde çocuklar, Nazi Partisine ve Nasyonal Sosyalist devletin gelecekteki liderlerine bağlı olacak şekilde eğitildi. Eylül 1939’da yedi yüz altmış beş binden fazla genç, Nazi gençlik örgütlerinde liderlik görevlerinde hizmet verdi. Ki bu süreç onları orduda ve Alman işgal bürokrasisinde benzer görevler için hazırlayacaktı.

Hitler Gençliği sporu ve açık hava etkinliklerini ideoloji ile birleştiriyordu. Benzer şekilde, Alman Kızlar Birliği ritmik jimnastik gibi toplu atletizm faaliyetleri üzerinde durdu, Alman sağlık yetkilileri bunu kadın vücudu için daha kolay buluyorlar ve onları annelik için daha iyi hazırlayacağını düşünüyordu. Bu değerleri topluma sunmaları kadın erkek tüm gençleri Aryan ortak amaçları için bireyselliklerini terk etmeye teşvik ediyordu. On sekiz yaşına gelen erkek çocukların hemen silahlı kuvvetlere ya da Reich İşçi Hizmeti’ne kaydolması gerekiyordu. Hitler Gençliği’ndeki etkinlikler onları bu göreve hazırlamış, Alman ordusu yenilgi üstüne yenilgi alırken bile propaganda malzemeleri Nazi ideolojisine daha fanatik bir bağlılığa teşvik durumu söz konusu oluyordu.

1944 sonbaharında Müttefik orduları Alman sınırlarını geçerken Nazi rejimi Reich’ı savunmak üzere altmış yaşın üzerindekilerle birlikte on altı yaşın altındaki Alman gençlerini “Volkssturm” birliklerinde görev almak üzere askere aldı ve Alman Silahlı Kuvvetleri’nin Mayıs 1945’te koşulsuz teslim olmasından sonra, Müttefik askerleri tarafından yakalanan, yenik düşen bu genç gibi bazı Alman çocuklar “Werewolves” olarak bilinen gerilla gruplarında mücadele etmeye devam ettiler. Ertesi yıl müttefik işgal yetkilileri Alman gençlerinin on iki yıllık Nazi propagandasının etkilerini kıracak şekilde tasarlanmış, demokrasi ruhu taşıyan, “Nazi etkisinden arındırma” eğitiminden geçmelerini zorunlu hale getirdi.