“Döngüsel Evren Modelim” başlıklı yazımda dedim ki: “Benim Evren modelim olan Takyon evren modeline göre tek bir Büyük Patlama olmamıştır. Daralma hiçbir zaman noktasal bir sonsuzluğa ulaşmamıştır. Evrenin davranışının uzun sürede bir genişleme ve daralma hareketi olduğu ve döngüsel bir devinim içinde defalarca büyüyüp küçüldüğü görüşündeyim.”

Bu görüşümü yıldızların döngüsel yaşam tarzlarına benzetmiştim. Yıldızlar önce bir gaz ve toz bulutu halinde evrende bir araya geldikten sonra çekim kuvveti veya kuvvetlerinin etkisi ile bir küre şeklini alıyorlar. Bu sıcak gaz küresi zamanla kritik noktaya ulaştığında büyük bir patlama ile bir yandan karmaşık gaz ve toz bulutlarına büzüşürken, diğer yandan çok büyük bir Karadelik oluşturuyor. Gaz ve toz bulutları ise zamanla yoğunlaşıp bir veya birçok yıldıza dönüşüyor.

Aynı durum evren için de olabilir. Modelime göre, evrenimiz şu anda genişliyor. Aynen bir yıldızın “Kırmızı dev” oluşturması gibi büyüyecek ve zamanla kritik noktaya ulaştığında patlayarak hem aşırı büyük bir Karadelik hem de gaz ve toz bulutlarına dönüşecektir. Bu döngüsel oluşum evrenimizde gözlediğimiz yıldızların yaşam döngüsü ile aynı özellikler taşıyor. Büyük patlamadan sonra nasıl ki birçok farklı yıldız oluşmuş ise, evrenin de patlaması sonucunda birden fazla evrenler oluşmuş olabilir. Benim evren modelim hem düzen-karmaşa döngüsünü hem de paralel evren görüşünü açıklıyor ve öngörüyor.

Benim evren modelime benzer fakat bir noktada farklı bir evren modelini Oxford üniversitesinde çalışan Roger Penrose adlı meşhur fizikçi ileri sürüyor. Onun ileri sürdüğü “Conformal Cyclic Cosmology” (CCC) adlı bir evren modeli var. Bu CCC modelini açıklayan bir makalede deniyor ki: “CCC modeline göre, evrenin döngüsel bir yaşamı var. Her döngüde sonsuz küçük ve aşırı düzenli bir durumdan genişleyerek yeni madde grupları oluşturuyor. Bu madde grupları belli bir zaman sonunda aşırı güçlü Karadelikler tarafından emiliyor. Karadelikler birleşip tek ve büyük bir Karadelik oluşturduğunda zamanla Hawking radyasyonu yayarak buharlaşıyor ve Karadelik yok olduğunda yeni bir Büyük Patlama oluşuyor.”

CCC modelinde aşırı büyük Karadeliğin buharlaşması söz konusu. Benim modelimde ise aşırı büyük bir karadelik oluştuktan sonra buharlaşmıyor, var olmaya devam ediyor. Göremediğimiz bu aşırı büyük Karadelik evrenimizi ve evrenimizdeki tüm yıldızları kendine doğru çekiyor. İşte, evrenimizin kritik noktaya ulaşmasına neden olan da bu aşırı büyük Karadeliğin çekimi. Evrenimizdeki tüm yıldızlar “Büyük Çekici” denen bir bölgeye doğru çekiliyor. Modelim bu durumu da açıklamayı başarıyor.