Antik dünyaya damgasını vuran fazla kadın yoktur. Bu yazıda antik zamanlara damgasını vurmuş böyle bir kadından bahsedeceğiz. Enheduana, MÖ 2255-2300 yıllarında yaşadı ve gününün en önemli dini figürü olarak görüldü. Aşk ve Savaş tanrıçası İnanna’ya yaptığı güçlü besteleri/şarkılarıyla tarihin akışını değiştirdi ve ölümünden sonra yüzyıllarca hatırlandı.

Yazıları çok derinlikli olduğundan, uzmanlar ona “Sümer edebiyatının Shakespeare’i” diyorlardı. İlahileri, siyasi, kişisel, ritüel, teolojik, tarihi ve yasal boyutların iç içe geçmiş çok katmanlı eserleri hala hayranlık uyandırmaktadır. Enheduana, Akad prensesi olarak doğdu ve İsmi dünya edebiyat tarihine yazılan ilk kadın yazardı. Hatta bazı uzmanlar onu dünyanın ilk feministi olarak görmektedir. Babası; Akad krallığının kurucusu Büyük Sargon’dur. Uzmanlara göre; “Enheduanna, Kral Sargon’un kızı, prenses, rahibe ve şairdir. Enheduanna güçlü ve yaratıcı bir kişiliğe sahip, eğitimli bir kadın olarak, karmaşık bir toplumda, kadınlardan beklenen rollerden farklı olarak kadının gücünü temsil eder.’’

Enheduanna’nın yazılarını içeren yüzden fazla kil tableti Eski Babil dönemine kadar uzanmasına rağmen, M.Ö. 2285-2250 yılları arasında yaşadı. Bazı bilim insanları Enheduanna’nın gerçekten Büyük Sargon’un biyolojik kızı olup olmadığını sorgulasalar da, çok özel bir karizmaya sahip olması gerekirdi, çünkü Kral Sargon onu Sümer’deki en önemli tapınağın rahibesi olarak atadı. Sümer tanrılarının Akkad’ınkilerle olan yüksek kraliyet kanı rahibesiyle edindiği imparatorluğu stabilize etmesine yardım etmek politik bir strateji olarak görülebilir.

Enheduanna: Ay tanrısı Nannar’ın “Yüksek Rahibe”, Gökyüzü Tanrısı Varlığı, En-Rahibesi anlamına gelir. Enheduanna ile başlayan bu gelenek, kraliyet kızları tarafından büyük siyasi öneme sahipti ve En- Rahibe unvanın sahip, bilinen ilk kişisiydi. Bugün bizi Enheduanna hakkında en çok etkileyen unvan, kendisine Asuriyoloji ve Babil Edebiyatı profesörü olan William Wolfgang Hallo tarafından verilen isimdir. Hallo, eserlerini okuduktan sonra Enheduanna’yı “Sümer Edebiyatının Shakespeare’ı” olarak adlandırmıştır.